Featured

>> КВАЛИТЕТОТ Е ТОА ПО ШТО СЕ РАЗЛИКУВАМЕ ОД ДРУГИТЕ !

Добредојдовте

       Пилана”МАРКИСТОе основана на 02 Август 1996 год. Примарна дејност на нашата пилана е производство на букови елементи наменети за извоз во земјите на Европска Унија (Италија, Словенија, Германија, Шведска,Данска).

Производствениот капацитет е сместен на површина од 4000 м2 од кои 2000 м2 претставува покриен простор под хали и е сместен во с.Лескоец – Охрид, како и продажен плац со површина од 2000 м2 кој се наоѓа на излезот од Охрид кон Битола.

 

Повеќе информации...